Pożyczki na dokument

Pożyczki na dokument

Kiedyś branie zobowiązania wiązało się z koniecznością długich i kłopotliwych wizyt w bankach. Żeby otrzymać gotówkę, trzeba było prezentować tony dokumentów, poświadczających nasze zatrudnienie i wysokość dochodów, a nawet znajdować poręczycieli, którzy będą odpowiadać za nasze wywiązanie się ze kredytu.