Od dłuższego czasu na rynku finansowym pojawiają się kolejne, nowe instytucje, które oferują kredyty, pożyczki oraz inne tego typu usługi. Często określa się je jednym określeniem, czyli parabanki. Czym właściwie charakteryzują się takie firmy oraz jaka jest różnica między prawdziwymi bankami?

banknoty na dłoni

Parabank w teorii

Parabank to ściśle zdefiniowane określenie. Jest to instytucja finansowa, która prowadzi działalność gospodarczą, która polega przede wszystkim na oferowaniu usług i produktów finansowych. Są one podobne do usług bankowych, jednak nie posiadają odpowiedniej licencji i nie znajdują się w obszarze, który objęty jest nadzorem finansowym. Ponadto, często do kategorii parabanków zalicza się również te instytucje, które działają na podstawie ustaw szczególnych. Do parabanków można więc zaliczyć między innymi pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, instytucje pośrednictwa kredytowego, leasingowe, faktoringowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i również fundusze inwestycyjne. Często do tej kategorii zalicza się także kantory wymiany walut.

Co z ryzykiem?

Ulokowanie własnych środków lub wzięcie kredytu w jednym z parabanku może wiązać się z większym ryzykiem niż w przypadku korzystania z usług instytucji bankowych. Według Komitetu Stabilności Finansowej, ryzyko, jakie towarzyszy działalności parabanków, jest uwarunkowane przede wszystkim tym, że nie istnieją uregulowania prawne w zakresie nadzoru finansowego nad tymi instytucjami. KSF ostrzega również, że parabanki nie posiadają zazwyczaj kapitału, który byłby adekwatny do skali prowadzonej działalności. Bardzo ważną rolę przy operowaniu środkami odgrywa bezpieczeństwo. W przypadku parabanków, nie istnieje wiarygodny system gwarancji lub instytucja gwarantująca wypłatę powierzonych środków. W sektorze bankowym natomiast, taką funkcję pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Na co należy zwracać uwagę?

Parabanki charakteryzują się także nieprzejrzystą strukturą właścicielską oraz zarządczą, skutkującą niemożnością ustalenia podmiotów lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie powierzonymi środkami. To niezwykle istotne przede wszystkim w sytuacjach, kiedy chcemy powierzyć swoje oszczędności takiej instytucji. Aby ustrzec się przed złym wyborem firmy świadczącej usługi finansowe, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów, które mogą stać się sygnałami ostrzegawczymi. Pierwszym z nich są stopy zwrotu z powierzonych środków . W przypadku parabanków są one dużo wyższe niż przeciętne stopy zwrotu. Ponadto niepokojący może okazać się długi okres działania bez należytego nadzoru oraz brak możliwości kontrolowania przez nadzór powiązanych instytucji. KSF ostrzega również przed bardzo wysokim oprocentowaniem kredytów w przypadku nielicencjonowanych produktów i usług finansowych. Na koszt oferty pożyczkowej, którą oferują parabanki składają się: oprocentowanie, odsetki i prowizja. Aby sprawdzić najbardziej aktualną listę parabanków, które działają obecnie w Polsce, warto skorzystać z wpisu na stronie judaszowesrebrniki.pl pod tytułem parabanki lista. Dzięki takiemu zestawieniu będzie można poznać szeroką ofertę instytucji finansowych i znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie.

Parabanki