Polityka Prywatności

https://pozyczki-dla-zadluzonych.pl/Polityka Prywatności

Zobowiązanie do zachowania poufności

Utrzymujemy politykę ochrony twojego prawa do prywatności w zakresie gromadzenia i wykorzystywania twoich danych osobowych na tej stronie. Nasza polityka prywatności dotyczy wszystkich odwiedzających tę witrynę, niezależnie od tego, czy są Państwo naszymi klientami, korzystają z naszego internetowego narzędzia do składania wniosków o pożyczkę, czy po prostu odwiedzają naszą witrynę. Chronimy wszystkie informacje, które możesz nam przekazać.

Zasadniczo możesz odwiedzać naszą stronę internetową bez ujawniania jakichkolwiek informacji o sobie. Gromadzimy informacje techniczne, które zwykle są gromadzone jako standardowa część Twojej aktywności online. Może to obejmować Twój adres IP, czas dostępu, aktywność systemu, identyfikator urządzenia i informacje o sprzęcie oraz inne informacje dziennika gromadzone podczas przeglądania lub odwiedzania naszej witryny. Używamy plików cookie, aby pomóc nam rozpoznać i policzyć liczbę użytkowników naszej witryny oraz zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po naszej witrynie.

Możesz mieć pewność, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się zgodnie z ustalonymi standardami i procedurami bezpieczeństwa. Ponadto nasze systemy i procesy posiadają wewnętrzne kontrole zapobiegające wszelkim naruszeniom danych osobowych, które są stale oceniane w celu zwiększenia prywatności.

Zbieranie danych osobowych

Będziemy gromadzić Twoje dane osobowe wyłącznie za pomocą bezpiecznych środków. Następujące dane osobowe mogą być gromadzone od Ciebie podczas procesu rejestracji i/lub wniosku o pożyczkę:

 • Pełne imię i nazwisko
 • Informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu komórkowego, pełny adres
 • Płeć, stan cywilny, data urodzenia
 • Nazwa pracodawcy, adres firmy
 • Rodzaj pracy, data zatrudnienia
 • dane konta bankowego
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Nazwisko panieńskie matki
 • URL facebooka
 • Miesięczny dochód brutto, miesięczne wydatki gospodarstwa domowego
 • Imię i nazwisko współmałżonka, numer telefonu komórkowego współmałżonka
 • Referencje osobiste, tj. rodzina, współpracownik, kierownik

Gdy ubiegasz się o pożyczkę online, zbieramy raporty kredytowe z biur kredytowych, które zawierają ważne informacje o tym, w jaki sposób wstrzymujesz spłatę pożyczki, takie jak spłaty i wszelkie opóźnienia w płatnościach.

Zweryfikujemy Twoją tożsamość i weryfikujemy dane osobowe podane we wniosku o pożyczkę za pośrednictwem zarejestrowanej linii za pośrednictwem naszego działu weryfikacji.

Możesz podawać nam wyłącznie dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd informacje (za pośrednictwem naszej oficjalnej strony internetowej). Musisz ją aktualizować i informować nas o wszelkich zmianach. Wymagamy dokumentów, aby zweryfikować podane przez Ciebie informacje. Będziemy mogli gromadzić Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażesz nam te informacje. Jeśli zdecydujesz się nie przesyłać nam swoich danych osobowych lub jeśli później wycofać zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych, możemy nie być w stanie przetworzyć Twojego wniosku o pożyczkę.

Polityka Prywatności

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych

Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, będą brane pod uwagę w następujących celach:

 • Aby przetworzyć wniosek o kredyt, pomoc pomocową i płatności.
 • Aby dowiedzieć się od Ciebie o Twoim koncie i transakcjach, w tym w celu rozwiązania ewentualnych problemów.
 • Punktacja kredytowa i raportowanie.
 • Analiza statystyczna i ryzyko.
 • Aby zobaczyć Cię i, od czasu do czasu, oferty marketingowe i/lub promocyjne oraz materiały dotyczące naszych produktów.
 • Za wprowadzanie i wprowadzanie informacji „poznaj swojego klienta” oraz zwiększanie lub zwiększanie finansowania, wdrażanie lub inne nielegalne działania.
 • Monitorować i rejestrować wezwania do prowadzenia dokumentacji, zapewniania jakości, obsługi klienta, dochodzeń, sporów sądowych i oszustw;
 • Rozwiązywać przestępstwa i oszustwa, prowadzić dochodzenia i ścigać.
 • Aby wyegzekwować (w tym między innymi odzyskać zaległe kwoty) lub chronić nasze prawa.

Udostępnij swoje dane osobom z południa, aby pomóc nam w prowadzeniu naszej działalności, na przykład ułatwiając przelewy pieniężne, zbieranie płatności i pomoc w przygotowaniach. Udostępnij swoje dane osobowe osobie, która jest do tego upoważniona

Udostępniamy Twoje dane osobowe biurom kredytowym w celu wypełnienia naszych obowiązków w zakresie sprawozdawczości kredytowej. Interakcja i udostępnianie danych osobowych agencji rządowej w celu uzyskania konsekwencji prawnych, zwyczajowych lub prawnych, które uznamy za konieczne.

Podanie danych osobowych, dołączenie do urządzenia, w którym strona trzecia musi chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, gromadzeniem, udostępnianiem, ujawnieniem lub wymianą zagrożeń, oraz gromadzenie danych osobowych tylko tak długo, jak długo otrzymujesz dane osobowe wyższego poziomu Cel .

Nie przeglądamy danych sprzedażowych poszczególnych klientów podmiotom trzecim.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych

Zebrane dane osobowe są w bezpiecznej przystani. Wdrożyliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym badaniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Zapewniamy, że nasze systemy i procesy kontroli wewnętrznej weryfikują skuteczność działań podejmowanych w celu poprawy ochrony Twojej prywatności.

Cechy systemu bazy danych bezpieczeństwa komputerowego obejmują:

 • SSL
 • Usługa Cloud DNS
 • Cloudfare WAF
 • Zapora sieciowa Cloudfare
 • ComodoMod_Security
 • Zestaw do regulacji
 • Zapora sieciowa serwera
 • Przechowywanie i usuwanie danych osobowych
 • Zgodnie z zarządzaniem danymi osobowymi, które zebraliśmy od Ciebie, gdy jesteś klientem lub dopóki nie będziemy ich już potrzebować do celów biznesowych, podatkowych lub prawnych. Kiedy pozbywamy się Twoich danych osobowych, stosujemy procedury ich niszczenia lub przeglądania (na przykład niszczenie lub usuwanie danych elektronicznych).
WIĘCEJ: Kontakt

Odpowiedzialność klienta

Chroń swoje informacje.

Zachowaj czujność w zakresie ochrony swoich danych osobowych, upewniając się, że informacje o karcie i koncie, PIN, nazwa użytkownika i hasło nie są ujawniane innym osobom ani tym przechowywanym na prywatnych kontach inkto. Rekomendujemy również standardy dotyczące wyróżniających się silnych haseł i regularnie je zmieniamy. Ponadto wymagamy wylogowania się, gdy zauważysz zdarzenie na naszej stronie internetowej.

Korzystaj z bezpiecznych środków komunikacji z nami.

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka i Contact Center. Zapewniamy, że informacje przesyłane tymi kanałami są chronione przez środki bezpieczeństwa w naszych systemach.

Wycofanie zgody

Możesz uzyskać dostęp do źródła i/lub ujawnić dane osobowe w tym celu iw widocznym miejscu, kontaktując się z nami pod powyższym adresem e-mail.

Masz prawo do podejmowania decyzji dotyczących wykorzystania, oceny lub udostępniania Twoich danych osobowych.

Podejście decyzyjne, które umożliwi świadczenie wysokiej jakości usług.

WIĘCEJ: Kredyt online

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełniania Polityki Prywatności w przypadku jej nagłych zmian. Wszelkie zmiany niniejszej polityki są dostępne na stronie internetowej.

Każda istotna polityka prywatności obowiązująca po opublikowaniu na stronach internetowych. Jeśli wprowadzimy zmiany, powiadomimy Cię o tym e-mailem lub prześlemy poprawioną odpowiedź na Twój komentarz. Dodatkowe korzyści z naszych usług po odnowieniu oznaczają, że akceptujesz nasze naturalne mechanizmy obronne.

Weź Pożyczkę

NIE wpływa na Twoją zdolność kredytową!

Brak sprawdzania zdolności kredytowej.